wolna ręka / zapytanie o cenę / negocjacje bez ogłoszenia

Pozycje 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

ŁI.ZZ.2310.9.2021 Papier sublimacyjny DNP DS820 format A4 opakowanie 220 sztuk/Digital 205 Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe Dostawy 2021-03-01 2021-03-05 13:00 --
ŁI.ZZ.2310.5.2021 Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i faksów Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Postępowania wyłączone z PZP Zlecenie bezpośrednie Dostawy 2021-02-18 2021-02-22 09:00 2021-02-22
Ks.3801.1.2020.EL Usługa przeprowadzenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 12 funkcjonariuszy Policji w ramach mikroprojektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002355 pn. "Bezpieczny junior, świadomy senior pogranicza polsko-czeskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Postępowania wyłączone z PZP Zlecenie bezpośrednie Usługi 2021-02-05 2021-02-15 10:00 2021-02-15
523000015145077025354078 Materiały eksploatacyjne do urządzen drukujących Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Postępowania wyłączone z PZP Zlecenie bezpośrednie Dostawy 2021-01-27 2021-01-29 09:00 2021-02-22
WS-ZF.2380.8.2020 Dostawa materiałów kancelaryjno-biurowych i artykułów papierniczych Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Postępowanie PZP Zapytanie o cenę Dostawy 2020-06-18 2020-07-01 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa